Aktuality


Masopustní karneval 2018

přidáno: 15. 3. 2018 13:55, autor: Pavel Wolf

V pátek 2. března 2018  prožily děti ze všech oddělení školní družiny hezké karnevalové odpoledne. Děti měly možnost soutěžit v různých disciplínách a s  chutí si společně zatancovaly. Obdivovali jsme mnoho pěkných  masek - medvídky, babičku, kočičku, aj. Děti získaly v soutěžích mnoho sladkých odměn.

Matematické oříšky - únor 2018

přidáno: 27. 2. 2018 13:01, autor: Pavel Wolf


Záchranářské dopoledne

přidáno: 18. 2. 2018 13:18, autor: Pavel Wolf

V pondělí pátého února byla pro žáky tříd 8.A a 8.B namísto běžného dopoledního vyučování připravena návštěva centra zdraví a bezpečí. Pro naše žáky zde byl záchranáři připraven zajímavý program zaměřený na poskytnutí první pomoci osobám v ohrožení zdraví či dokonce života.
V úvodní prezentaci byly dětem vysvětleny základní "tři kroky pro život" při poskytování první pomoci.
V dalším programu záchranáři připravili modelové situace, při kterých si děti měly možnost ověřit, že poskytnutí pomoci člověku v nouzi není vůbec žádná jednoduchá záležitost.
Na závěr dopoledne záchranáři naše žáky pochválili za projevené znalosti i za šikovnost s jakou cvičné situace zvládali.


Novoroční turistická vycházka

přidáno: 14. 2. 2018 1:32, autor: Pavel Wolf

20.1.2018 jsme se zúčastnili  Novoročního pochodu Karlovy Vary – Paříž pořádaného DDM  KV. Podle mapy jsme od Becherovy vily obešli celý Sokolský vrch. V cíli (Malé Versailles) jsme dostali všichni medaili a sladkou odměnu – výborný domácí meruňkový koláč a horký čaj. Počasí bylo krásné zimní, ráno napadlo dost sněhu a tak jsme si užívali na zpáteční cestě lesem. Ušli jsme 7 km. Litovat může ten, kdo zůstal doma.

Matematické oříšky - leden 2018

přidáno: 6. 2. 2018 12:39, autor: Pavel Wolf   [ aktualizováno 25. 2. 2018 11:09 ]Volby do Školské rady

přidáno: 2. 2. 2018 2:56, autor: Jiří Kopárek

V minulých dnech proběhly volby do Školské rady.

Z řad pedagogů byli zvoleni: Mgr. Libor Uttl a Mgr. Radka Schützeová

Za zákonné zástupce byly zvoleny: Květa Molčanová a Marcela Matušková Gernerová

Své dva zástupce v radě jmenuje i zřizovatel školy - Město K. Vary. Až se tak stane, svoláme první jednání ŠR v novém složení.

Děkuji všem kandidátům, kteří do voleb vstoupili a vyjádřili tak ochotu obětovat svůj volný čas pro potřeby školy.
J. Kopárek

Čtenářská soutěž v knihovně

přidáno: 28. 1. 2018 13:20, autor: Pavel Wolf

Dne 23.1.2018 se uskutečnila soutěž o nejlepšího čtenáře, která se konala v Městské knihovně v Karlových Varech. Za naši školu byl vybrán žák Martin Matuška ze třídy 5.B, který se umístil na krásném 2. místě. Martina úspěch motivoval a své čtenářské dovednosti rozvíjí i nadále. Gratulujeme


Vaření ve školní jídelně

přidáno: 17. 1. 2018 12:36, autor: Pavel Wolf


Školská rada - volby

přidáno: 17. 1. 2018 5:57, autor: Jiří Kopárek   [ aktualizováno 17. 1. 2018 6:10 ]

Vážení rodiče,

stejně jako jinde je i při naší škole zřízena Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Město Karlovy Vary. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školské rady by měly být nástrojem, jak přinášet podněty, připomínky a celkově se zapojit do života a chodu školy. Dva zástupci města by měli přinášet pohled z jeho strany, dva zástupci pedagogických pracovníků pohled "zevnitř" a zástupci zákonných zástupců by měli přinášet a prezentovat podněty ze strany rodičů, kteří by o svých zástupcích věděli a mohli jejich prostřednictvím vyjádřit svůj názor. V ideálním případě by mohli sami iniciovat schůzku rady. Na většině škol, včetně naší, je fungování rady bohužel spíše formální.

Nyní končí volební období současné rady. Musíme proto uskutečnit volby nové.

K tomu potřebujeme kandidáty, ze kterých byste vybrali.

Pokud by se některý z Vás rád více zapojil do chodu školy nebo víte o vhodné osobě, prosím, napište mi na posta@skoladvory.cz.

Jiří Kopárek, ředitel školy 

 

Rozhodnutí o termínu voleb do ŠR a jmenování volební komise

 V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a Volebním řádem školských rad při školách zřizovaných Městem Karlovy Vary stanovuji termín voleb zástupců rodičů žáků školy ve školské radě při ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvkové organizaci na termín od 25.1. do 31.1.2018.

Volební lístky budou předány rodičům prostřednictvím žáků ve středu 24.1.2018. Odevzdávat je mohou do středy 31.1.  14,00 hod.

 

Pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky jmenuji komisi ve složení:

·       Jiří Kopárek – ředitel školy

·       Marcela Čapková – výchovný poradce

·       Monika Žaliová – sekretářka školy

 

V Karlových Varech dne 17.1.2018                                      Mgr. Jiří Kopárek, ředitel školy      


                

Výsledky 3. kola matematických oříšků

přidáno: 15. 1. 2018 13:16, autor: Pavel Wolf


1-10 of 327