Aktuality‎ > ‎

Informace pro rodiče k aplikaci BAKALÁŘI

přidáno: 14. 9. 2016 7:55, autor: Pavel Wolf   [ Aktualizováno 18. 9. 2016 13:12 uživatelem Jiří Kopárek ]

Vážení rodiče,

velkou změnou v novém školním roce, která se Vás bezprostředně dotýká, je zavedení elektronické žákovské knížky, a to nově i ve třídách na 1. stupni. Její zavedení umožňuje systém pro vedení školní agendy „Bakaláři“, který ve škole používáme. Hlavním cílem je usnadnit rodičům přístup k informacím o tom, jak jsou děti ve škole hodnoceny. Není to však jediná funkce, kterou přináší. Rodiče i žáci zde naleznou aktuální i stálé rozvrhy, přehled absence, zadané domácí úkoly, přehledy předmětů s vyučujícími a další.

V první fázi však půjde především o známky. Jednotliví učitelé budou postupně využívat další funkce. První zkušenosti pak společně vyhodnotíme na třídních schůzkách v listopadu.

Přihlášení

Přístup do aplikace najdete na adrese http://bakalari.skoladvory.cz. Zde se pak přihlásíte svým loginem (přihlašovacím jménem) a heslem. Na této webové prezentaci naší školy se přímý odkaz aplikace Bakaláři nachází banner (grafický odkaz) nazvaný „BAKALÁŘI žákovská knížka VSTUP“.

Další možností je i používání aplikace Bakaláři žákovská knížka“ pro mobilní telefony s operačním systémem Android verze 4.0 a vyšší, kterou je možné stáhnout z Google play. Při přihlášení do aplikace napište do adresy serveru stejnou adresu, jako při přihlášení na počítači http://bakalari.skoladvory.cz nebo školu naleznete přímo v nabízeném seznamu škol. Uživatelské jméno a heslo je také stejné jako při přihlášení do klasické internetové aplikace.

Známkování

Při známkování někdy dochází k nejasnostem s „hodnotou“ jednotlivých známek. Někdy děti i rodiče mylně počítají průměry všech obdržených známek, kdy na stejnou úroveň staví například známku z pololetní písemné práce a pětiminutovky. Hodnota známek je určena čísly 1 – 10, které určí její „váhu“. Systém přidělování bodů musí být jednotný pro všechny předměty. Proto jsme „zvážili“ nejčastější typy známek a přidělili jim hodnotu (váhu).

 Typ známky Váha
 Pololetní a čtvrtletní práce 10
 Celohodinová práce 9
 Ústní zkoušení 7
 Písemný test 5
 Laboratorní práce 4
 Pětiminutovka 2
 Referát 3
 Práce v hodině 2
 Aktivita v hodině 1
 Čtenářská liga 10
 Slohová práce 8
 Diktát 6
 Čtenářský deník 5
 Báseň II 4
 Doplňovačka 3
 Mluvní cvičení 3
 Báseň I 2
 Slovní zásoba (jazyky) 2


Učitelé samozřejmě mohou dávat i jiné známky, ale vždy u nich budou uvedeny jejich váhy. Ze známek tak lze sestavovat „vážený průměr“, který již má podstatně lepší vypovídající hodnotu.

Comments