Aktuality‎ > ‎

Ocenění žáků a pedagogů

přidáno: 15. 6. 2015 23:58, autor: Jiří Kopárek
Město Karlovy Vary každý rok oceňuje nejlepší žáky a pedagogy ve svých školách.

V letošním roce byli za naši školu oceněni Mgr. Marcela Čapková, David Pohl a Kristýna Molčanová


Mgr. Marcela Čapková, pedagogický pracovník

Marcela Čapková pracuje ve škole jako učitelka, výchovná poradkyně a speciální pedagog. Hlavní oblastí její práce je především vysoce dlouhodobá kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla hlavní tvůrcem a aktérem dvouletého úspěšného evropského projektu na podporu žáků s vývojovou poruchou učení. Ve škole pracuje jednak přímo s žáky, ale je i oporou pro své kolegy v oblasti speciálního vzdělávání.

Kristýna Molčanová, II. stupeň


Během celé školní docházky pracuje naprosto svědomitě, aktivně i samostatně. Tomu jednoznačně odpovídají především její studijní výsledky, kdy každé pololetí zakončila bez výjimky s vyznamenáním. Pravidelně se zúčastňuje vědomostních soutěží a olympiád. Školu často reprezentuje také v soutěžích sportovních. Z vlastní iniciativy se aktivně zapojuje do života školy i nad rámec běžné výuky, například při péči o zvířata ve školním MiniZoo. Její chování vůči spolužákům i pedagogickým pracovníkům lze hodnotit jako spolehlivé a příkladné.Pohl David, I. stupeň

David byl na ocenění navržen za dlouhodobě vysokou úroveň jeho školní práce a výborné chování. Ke svému vzdělání je velmi svědomitý a zdravě ctižádostivý. Jeho nadání a talent jsou všestranné. Do školy chodí rád, o učení má upřímný zájem. To mu spolu s všeobecným přehledem umožňuje dosahování vynikajících školních výsledků. Při neúspěchu se sám snaží najít chybu a sám hledá řešení, jak ji napravit. Výborně formuluje a obhajuje své názory. Ke spolužákům je přátelský a vstřícný.

Comments