Aktuality‎ > ‎

Ocenění žáků a pedagogů

přidáno: 7. 6. 2016 13:36, autor: Jan Weber   [ aktualizováno 12. 6. 2016 13:56 ]
Statutární město Karlovy Vary každý rok oceňuje nejlepší žáky a pedagogy ve svých školách.

V letošním roce byli za naši školu oceněni Mgr. Petra Svobodová, Jiří Nedvěd a Tibor Staněk.

Ocenění ředitele školy vnímáme především jako ocenění výsledků dobré a poctivé práce celé školy se všemi jejími zaměstnanci.


Jiří Nedvěd – I. stupeň

Jirka byl na ocenění navržen za dlouhodobé vynikající školní výsledky a výborné chování. Ke svému vzdělání je velmi svědomitý a zdravě ctižádostivý. Do školy chodí rád, o učení má upřímný zájem. V letošním školním roce zvítězil v krajském kole Logické olympiády a postoupil do národního kola. Ve školních soutěžích se vždy umísťuje na předních místech. Při neúspěchu se sám snaží najít chybu a sám hledá řešení, jak ji napravit. Výborně formuluje a obhajuje své názory. Ke spolužákům je přátelský, vstřícný a vždy ochoten se vším poradit a pomoci.

Tibor Staněk – II. stupeň

Tibor Staněk je žákem 9. třídy. Během celé školní docházky pracuje naprosto svědomitě, aktivně a samostatně. Tomu jednoznačně odpovídají i jeho studijní výsledky, kdy každé pololetí bez výjimky zakončil s vyznamenáním. Školu opakovaně reprezentoval ve vědomostních soutěžích. Ve třídním kolektivu je tím, na koho se spolužáci obracejí pro radu či pomoc. Z vlastní iniciativy se aktivně zapojuje do života školy i nad rámec běžné výuky, například ve školních divadelních představeních. Ve volném čase se začal věnovat atletice a na Mistrovství Karlovarského kraje v atletice obsadil 3. místo ve vrhu koulí. Jeho chování vůči spolužákům i pedagogickým pracovníkům je spolehlivé a příkladné.

Mgr. Petra Svobodová 

Magistra Petra Svobodová byla na ocenění vybrána svými kolegy. Po celou dobu své profesní dráhy působí na I. stupni. Své žáky vede k samostatnému učení a poznávání. Její vyučovací metody jsou vždy pestré a pro děti přitažlivé. Žáci, které provedla 1. až 5. třídou, se za ní vracejí i dlouho poté, co odešli na II. stupeň. Ve škole připravuje řadu soutěží, a to jednorázových i dlouhodobých. Její přístup a výsledky jsou pro ostatní kolegy příkladem dobré praxe. Soustavně se věnuje svému osobnímu rozvoji a vyhledává příležitosti pro své další vzdělávání. Díky souhrnu jejích zkušeností, pracovitosti a především odbornosti se stala v letošním roce zástupkyní ředitele školy.

Comments