Aktuality‎ > ‎

Přednáška o myslivosti 4.12.2018

přidáno: 2. 1. 2019 10:39, autor: Pavel Wolf

Dne 4.12.2018 naší školu navštívil kolega Bc. Petr Polívka ze základní školy v Otovicích, aby žákům přiblížil téma myslivosti. Výuka byla určena pro šestý a sedmý ročník. Na úvod každé hodiny žáci byli seznámeni nejen s historií myslivosti u nás pomocí powerpointové prezentace. Dozvěděli jsme se také plno zajímavých informací o mysliveckém oblečení, specifické mluvě, o práci myslivce v průběhu celého roku a o loveckých zbraních. Poté si žáci vyzkoušeli pomocí pracovního listu pojmenovat mysliveckou mluvou části těla srnce. Žáci se dozvěděli velmi cenné informace z hlediska lesního ekosystému – o chování, životě a stavbě těla různých lesních živočichů. Některé druhy těchto živočichů měl sebou pan učitel na ukázku formou vycpaných preparátů. Všichni (a dokonce také paní inspektorka ČŠI) jsme „hltali“ každé slovo této přednášky  a byla velká škoda, že školní hodina trvá pouze 45 minut. 

Jsem tedy velmi rád, že se tato akce uskutečnila, byla pro žáky přínosná a doufám, že ve spolupráci budeme i nadále pokračovat. 

Mgr. Jiří Kollarov, koordinátor EVVO


Comments