Aktuality‎ > ‎

Probíhá národní testování SCIO žáků 6. ročníků

přidáno: 9. 10. 2017 14:57, autor: Pavel Wolf

Vážení rodiče,

V současné době na naší škole probíhá národní testování žáků šestých tříd standardizovanými testy společnosti SCIO. Toto testování má posloužit zejména žákům a jejich rodičům, ale i škole získat představu o úrovni vědomostí jednotlivých žáků ve vzdělávacích oblastech českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů, při přechodu z prvního stupně na stupeň druhý základní školy. Navíc lze vzájemně porovnávat jednotlivé skupiny žáků, jako například znalosti žáků příchozích z jiných škol a žáků pokračujících ve vzdělávání na naší škole.

Koncem deváté třídy pak žáci projdou stejným testováním (český jazyk, matematika, obecně studijní předpoklady), čímž vznikne pro každého žáka srovnání jeho schopností na začátku šesté a na konci deváté třídy. Výsledky testů jsou k dispozici jak škole, tak žákům i jejich rodičům. 

Nově mají rodiče žáků možnost vyplnit dotazník pro rodiče a odpovědět na několik otázek ohledně vzdělávání jejich dětí.

Comments