Aktuality‎ > ‎

Školská rada - volby

přidáno: 17. 1. 2018 5:57, autor: Jiří Kopárek   [ aktualizováno 17. 1. 2018 6:10 ]

Vážení rodiče,

stejně jako jinde je i při naší škole zřízena Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Město Karlovy Vary. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školské rady by měly být nástrojem, jak přinášet podněty, připomínky a celkově se zapojit do života a chodu školy. Dva zástupci města by měli přinášet pohled z jeho strany, dva zástupci pedagogických pracovníků pohled "zevnitř" a zástupci zákonných zástupců by měli přinášet a prezentovat podněty ze strany rodičů, kteří by o svých zástupcích věděli a mohli jejich prostřednictvím vyjádřit svůj názor. V ideálním případě by mohli sami iniciovat schůzku rady. Na většině škol, včetně naší, je fungování rady bohužel spíše formální.

Nyní končí volební období současné rady. Musíme proto uskutečnit volby nové.

K tomu potřebujeme kandidáty, ze kterých byste vybrali.

Pokud by se některý z Vás rád více zapojil do chodu školy nebo víte o vhodné osobě, prosím, napište mi na posta@skoladvory.cz.

Jiří Kopárek, ředitel školy 

 

Rozhodnutí o termínu voleb do ŠR a jmenování volební komise

 V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a Volebním řádem školských rad při školách zřizovaných Městem Karlovy Vary stanovuji termín voleb zástupců rodičů žáků školy ve školské radě při ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvkové organizaci na termín od 25.1. do 31.1.2018.

Volební lístky budou předány rodičům prostřednictvím žáků ve středu 24.1.2018. Odevzdávat je mohou do středy 31.1.  14,00 hod.

 

Pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky jmenuji komisi ve složení:

·       Jiří Kopárek – ředitel školy

·       Marcela Čapková – výchovný poradce

·       Monika Žaliová – sekretářka školy

 

V Karlových Varech dne 17.1.2018                                      Mgr. Jiří Kopárek, ředitel školy      


                

Comments