Čtenářská liga 2016/17

Hlavním cílem projektu je formou dlouhodobé soutěže podpořit čtenářské dovednosti žáků.

Osm kol je rozloženo do celého školního roku. Žáci mají vždy za úkol zpracovat aktuální pracovní list s článkem na zvolené téma. Plní zadané úkoly, čím prokazují své čtenářské dovednosti.

Vyhodnocovány jsou výsledky jednotlivců i tříd na I. i II.stupni školy pro každé kolo, ale i celkové průběžné výsledky.

Finálové kolo, kterého se zúčastní nejlepších dvacet v každé kategorii, se uskuteční počátkem června. Poté budou vyhlášeni a odměněni nejlepší žáci celkově i v každé třídě. Také vyhlásíme nejlepší třídy školy. 

Přejeme hodně pozornosti, soustředěnosti a zdařilých odpovědí v dalších kolech.

Autorem projektu, organizátorem, ale i tvůrcem úkolů pro jednotlivá kola je pan učitel Pavel Valenz.

Výsledky jednotlivých kol ročníku 2016/17 a průběžné celkové pořadí:

I. stupeň                          II. stupeň
Comments