EVVO - Ochrana přírody

EVVO, čili - Environmentální výchova 

Environmentální výchova  ( EVVO ) - znamená výchovu žáků k odpovědnému  zacházení s životním prostředím . Hlavními body environmentální výchovy ve škole jsou tyto oblasti: ochrana přírody, udržitelný rozvoj, poskytování první pomoci,  zdroje energie, odpady , znečišťování ovzduší, zdravý životní styl atd.


Představení dlouhodobých aktivit žáků školy:

Od roku 2010 je škola zapojena do školního recyklačního projektu Recyklohraní  - zaměřeného primárně na recyklaci papíru, plastu a straších elektrospotřebičů a baterií.

V roce 2010 se začínal na škole rozvíjet projekt ,, Zvíře ve škole ,,. Po 5-ti letech zde mají žáci možnost navštěvovat  zbudovaný Zookoutek v přízemí školy, prohlédnout si a dozvědět se zajímavé informace o životě ptáků, plazů, hlodavců,ryb a měkkýšů.

Od roku 2011 se žáci zapojili do projektu Ekopolis , což je desková hra, která vzhledem ke svému zaměření napomáhá realizovat na škole průřezové témata v oblasti Environmentální výchovy, Člověk a příroda, Člověk a společnost a Výchova k občanství.

Od roku 2012 díky fenoménu Facebooku přišli žáci s nápadem hrát hru Ekolampov, která zábavnou formou ekologické hry učí žáky ekologickému smýšlení.

V roce 2012 jsme se též zapojili do projektu Evvoluce, jenž přinesl žákům možnost stahovat a prohlubovat své znalosti ekologie pomocí velkého množství nově vzniklých výukových materiálů.

V roce 2012 – 2014 byl na naší škole realizován projekt  EU nazvaný „Přírodovědné obory na ZŠ“, Tento projekt byl zaměřen na přírodovědné obory – matematiku, fyziku, chemii a přírodopis. Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro výuku přírodovědných oborů, zpestřit vyučovací hodiny, nabídnout dětem něco navíc nad rámec běžné výuky, a zvýšit tak jejich zájem o tyto oblasti.

Dlouhodobě také škola zajišťuje pravidelné odborné exkurse, přednášky, výlety do ZOO, zookoutků a ekologických farem v okolí Karlových Varů.

Průběžné aktivity žáků v rámci EVVO

Aktivity našich žáků lze primárně rozdělit do několika oblastí :

A)     Třídění odpadů – žáci mají v každé třídě plastové nádoby na třídění papíru a plastu.

V učebně VIII.B – je dále umístěn zelený box na baterie a červený kontejner na drobné elektrospotřebiče.  Na chodbách naší školy jsou umístěny lisy na plastové láhve, které pomáhají netřídit pouze,,vzduch v láhvi ,,.B)      Péče o pokojové rostliny v budově školy – zalévání  a údržba květin ve třídách

C)      Šetření energií – důraz je kladen žákům na šetření zejména s vodou a elektřinou ( světla ve škole ).

D)     První pomoc  – probíhá v rámci školy díky spolupráci v projektu ,, Záchranný kruh ,,.

E)      Zookoutek  – žáci dobrovolně zajišťují krmení  + čištění zvířátek .

 

Jak nám můžete pomoci ???

Díky projektu Recyklohraní sbírají naši žáci sběrem odpadu body do tohoto systému, za které si mohou pořídit drobné dárky. Takto už byl pořízen např. kapesní mikroskop nebo diktafon pro zachycení zpěvu ptáků. Vaší pomocí mohou žáci získat další hodnotné věci, díky nimž pro ně bude výuka hezčí a zajímavější.

1)      Sběrem vybitých baterií – minimální hmotnost sběrného boxu pro odvoz činí 20kg.

2)      Sběrem drobného elektroodpadu – rádia, mp3 přehrávače, diskmany, kalkulačky atd.

3)      Sběrem nefunkčních či starých počítačových monitorů nebo televizorů – minimální počet pro objednání svozu je 10 ks nebo ostatního elektrozařízení minimálně však ve váze 250 kg.

4)      Sponzorským darem, věnováním  – kdy nám můžete pomoci řešit některé problémy spojené s provozem Zookoutku. ( seno, sláma,krmení …..:-) ).

 

Případné dotazy rád zodpovím na emailu : kollarov@skoladvory.cz

 

 

 

 

 

 

 

ć
Jan Weber,
26. 3. 2015 4:31
Comments