Odpady na naší škole

Box na baterie

Do nádoby patří tyto typy baterií – 9V , plochá baterie, baterie od mobilních telefonů, tužkové baterie všech typů, knoflíkové baterie všech typů.Kontejner na drobná elektrozařízení 

Do kontejneru patří všechna drobná elektrozařízení, která projdou otvorem pro vhoz (resp.vejdou se do sběrné nádoby např.:rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, hudební nástroje a další... 

Všechna elektrozařízení musí být kompletní !!!!LIS NA PLASTOVÉ LAHVE 

Ruční lis na PET lahve umožní během pár sekund jednoduchým pohybem stlačit objem PET lahve o 80%. Tím uspoří místo a čas - už nebude muset tak často chodit s prázdnými PET lahvemi ke kontejneru.
Modrá nádoba na papír:

Do modré nádoby patří : 
- noviny 
- časopisy 
- knihy, sešity, brožury 
- rozložené papírové krabice 
- karton a vlnitou lepenku 
- čisté papírové obaly a sáčky 
- reklamní letáky, kancelářský papír 

Do nádoby NEPATŘÍ : 
- papírové kapesníky, ručníky 
- papírové pleny 
- uhlový papír (kopírovací) 
- voskový papír 
- mastný a jinak znečištěný papír 
- pauzovací papír 
- dehtový papír 
- vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů 

Použitím jedné tuny sběrového papíru ušetříte asi 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50% energie a 40% vody, která se pak musí složitě čistit.Žlutá nádoba na plast 

Do žlutého kontejneru patří
· Fólie, sáčky, plastové tašky 
· Kelímky od jogurtů (umyté) 
· Sešlápnuté PET lahve, balicí fólie 

Do žlutého kontejneru NEPATŘÍ: 
· Mastné obaly od potravin 
· Plastové lahve od čisticích prostředků 
· Obaly od žíravin a barev

Comments