Hlavní stránka‎ > ‎

Odpady a co s nimi

Environmentální výchova - EVVO

Program Recyklohraní vznikl v roce 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice.

Cílem je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrospotřebičů.

Naše škola se do projektu zapojila v roce 2010. Za odevzdané baterie a drobný elektroodpad získáváme body v projektu Recyklohraní za které můžeme nakoupit v katalogu odměn této společnosti výukové materiály pro naše žáky.  V minulosti jsme za tyto body nakoupili např. tyto učební pomůcky – kapesní mikroskop, botanickou lupu, diktafon, USB disk a vzdělávací  výukové materiály.

Z projektu  podpory přírodovědných oblastí jsme ve školním  roce 2012/2013 pořídili a nainstalovali po škole lisy na plastové lahve, které umožňují šetřit místo ve sběrných nádobách.

V současném školním roce 2018/2019 máme v katalogu odměn 1160 bodů.

        

   

Ċ
Jiří Kollarov,
21. 6. 2013 2:44
Ċ
Jiří Kollarov,
21. 6. 2013 2:55
Ċ
Jiří Kollarov,
21. 6. 2013 2:55
ĉ
Jiří Kollarov,
21. 6. 2013 3:19
ĉ
Jiří Kollarov,
21. 6. 2013 3:21
Comments