Info o Karlovarské kartě

Vážení rodiče,

jako základní škola v Karlových Varech jsme dostali za úkol spolupracovat s místním dopravním podnikem na zavádění "Karlovarské karty". Jedná se o platební instrument - paměťovou čipovou kartu. Mimo jiných připravovaných funkcí bude sloužit jako nosič jízdného v městské dopravě v Karlových Varech. Tuto funkci začne plnit již od 1.1.2015, kdy končí  platnost dosavadních průkazek. 

Naším úkolem je pomoci s vyřizováním žádostí pro naše žáky. Jako rodiče máte možnost předat v kanceláři školy vyplněné žádosti za své děti, takže Vám odpadne cesta do přepravní kanceláře či jiného kontaktního místa. Tam si později v určený den a hodinu kartu už jen vyzvednete. 

Žádost vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem mohou do kanceláře školy přinášet sami žáci. Spolu s žádostí musíte přinést i podepsaný souhlas s obchodními podmínkami.

V případě, že byste si chtěli žádost na příslušném místě podat sami, museli byste do kanceláře školy stejně, a to nechat si vystavit potvrzení o studiu, což jinak odpadá.

Termín pro vyzvednutí hotové karty dostanete zapsaný na lístečku při odevzdání žádosti.

Formulář Žádosti i Obchodních podmínek je ke stažení v příloze článku nebo na www.dpkv.cz.

Výhodou vyřízení do konce roku je fakt, že do této doby je vydání bezplatné. Pak bude stát 170  Kč.Ċ
Jiří Kopárek,
9. 10. 2014 2:58
Ċ
Jiří Kopárek,
9. 10. 2014 2:58
Comments