Jídelna - konec roku

Vyúčtování stravného - vrácení přeplatků stravného bude probíhat od čtvrtka  25.6.2015 u vedoucí ŠJ.

Proto je nutné nahlásit nejpozději 25.6.2015 do 8 hodin ráno odhlášky na poslední dny v červnu.

Přeplatky inkasních plateb budou vráceny v červenci 2015 na bankovní účet.

Poslední den školního roku (30. 6. 2015) bude výdej obědů  od 11.00 do 12.30 hodin.

Placení zálohy 690,- Kč na nový školní rok bude možné hotově od 25. 8.2015 v kanceláři ŠJ (vchod z ulice Závodní), složenkou nebo jednorázovým příkazem na náš účet 800446369/0800, variabilní symbol zůstává stejný jako dosud.  

Inkasní záloha bude z účtů stržena k 25.8.2015. Po uhrazení zálohy je strávník automaticky přihlášen.

Comments