Jídelna - ukončení roku

UKONČENÍ OBĚDŮ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Rodiče, prosím, pokud již víte, kdy chcete dětem do konce školního roku odhlásit obědy, odhlašte je do pondělí 16.6.

Vyúčtování plateb za obědy bude probíhat od 16.6. – 20.6. 2014 (6,00 hod – 14,00 hod).

Proto žádáme rodiče, aby přišli do kanceláře vedoucí stravování a vyúčtování si vyzvedli. Pokud se nedostaví, bude hotovost předána proti podpisu přímo dítěti.

Do vyúčtování budou zahrnuty i předem nahlášené „odhlášky“.

Poslední možnost odhlašování, včetně posledního školní dne, je ve středu 25.6. Odhlásíte–li dětem obědy včas, nebudete si pak muset pro drobné přeplatky dojít o prázdninách do kanceláře školy (všední dny 9,00 -12,00).ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU

Pro přihlášení na nový školní rok není nutné vyplňovat novou přihlášku.

Strávníci, kteří hradí stravné složenkou, si ji musí vyzvednout před začátkem školního roku (od 18. srpna u vedoucí školního stravování).

Strávníci, kteří mají inkaso – budou mít první částku strženou v měsíci srpnu.

Dětem, které nebudou mít k 1. září 2014 zaplacené stravné – nebude vydán oběd.

Stravné je možné zaplatit i hotově od 18.srpna 2014 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

 

 Děkuji

V. Trnková

/vedoucí stravování/

tel : 720 103 932

Comments