Jídelna‎ > ‎

Provoz, Kontakt

Provoz školní jídelny                        

Vedoucí školní jídelny: Květa Molčanová 

tel. 720 103 932
molcanova@skoladvory.cz



Vážení rodiče, vážení strávníci,                                                                                           
                                                                                                                 
přečtěte si prosím, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny, která
je řízena pomocí počítače.

Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží
v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo je ke stažení na webových stránkách školy mezi Dokumenty.
Na ni, kromě základních osobních údajů, vyplní závazné dny v týdnu, ve kterých bude chodit
pravidelně na obědy. Kromě denního stravování existuje možnost stravování jen v určité dny
v týdnu.

Při nástupu do školní jídelny musí každý strávník složit jistinu, a to:

věková skupina žáků
6 – 10 let .… 660,00 Kč

věková skupina žáků
11 – 16 let .… 690,00 Kč
(věkové skupiny žáků - dle data narození, viz Vyhláška 107/2005 Sb.)

Cena jednoho oběda 1. věkové skupiny … 22,00 Kč

Cena jednoho oběda 2. věkové skupiny … 23,00 Kč

Další platby se uskuteční vždy po ukončení měsíce a to za projedené obědy.
Jistina je vyúčtována vždy po ukončení stravování v červnu příslušného školního roku.

III.
Placení stravného

a/ složenkou předanou v prvních dnech nového měsíce a po zaplacení je nutné počítat
s až pětidenním doručením soupisu o platbách u České pošty. Splatnost je uvedena na
složence nejpozději k 10. dni v měsíci
b/ inkasním příkazem (doporučujeme) z bankovního účtu plátce vždy k 10. dni v měsíci
c/ v hotovosti, po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny do 10. dne v měsíci


Při nezaplacení stravného (den splatnosti) bude strávník odhlášen až do doby zaplacení.
Z jistiny zůstává vždy do dalšího měsíce přibližně 7 předplacených obědů.

IV.
V případě nemoci či jiné absence je možné odhlásit oběd do 8.00 hodin osobně, písemně nebo telefonicky na telefonním čísle 720 103 932.

Dlouhodobou nepřítomnost ke stravování je nutné odhlásit alespoň 48 hodin předem do 13.
hodiny. Oběd při nemoci strávníka lze odnést pouze první den. Odnesené jídlo bude odneseno
v čistém jídlonosiči a odpovědnost za odebraný oběd přebírá odnášející.
ĉ
Jiří Kopárek,
24. 8. 2015 1:38
Comments