Kontakty‎ > ‎

Učitelé


 • Achaladze Eliška, MgA.
            Třídnictví: IX.tř
                         anglický jazyk: IV., V.A, V.B, VI.B, VII.B, VIII.C, IX.
                                                
            Kontakt: achaladze@skoladvory.cz • Bauerová Berenika
            Třídnictví: ---
                         německý jazyk: VII.B, VIII.C, IX.
                                                              
           Kontakt: bauerova@skoladvory.cz • Čapková Marcela, Mgr.
             Třídnictví:  VIII.B
                          český jazyk: VII.A, VIII.B
                          anglický jazyk: VIII.B
                          reedukace: VIII.A, VIII.B                       
                          výchovný poradce
                           
            Kontakt: capkova@skoladvory.cz


 • Janouchová Věra
            Třídnictví:  V.B
                           anglický jazyk: I., III.A, III.B
                           praktické činnosti: III.A, III.B          
    
            Kontakt: janouchova@skoladvory.cz

 
 • Kollarov Jiří, Mgr.                                  
            Třídnictví:   VII.B
                            přírodopis: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, VIII.C                          
                       
hudební výchova: III.B, V.B, 
VI.A, VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B, VIII.C
                       metodik EVVO
                          
            Kontakt: kollarov@skoladvory.cz
 
 
 • Kopárek Jiří, Mgr. et Mgr. 
            Třídnictví:  ---
                             matematika: VI.B, VII.B,
                        ředitel školy                       

            Kontakt: koparek@skoladvory.cz
 
 
 • Kozáková Eva, Mgr.
             Třídnictví: ---
                         anglický jazyk: IV., VI.A, VI.B, VII.A, VIII.A
                                                            
            Kontakt: kozakova@skoladvory.cz


 • Landsfeldová Jana, Bc.
            Třídnictví:  III.A
                        hudební výchova: II.A    

            Kontakt: landsfeldova@skoladvory.cz
 

 • Mazanec Richard, Mgr.
            Třídnictví: ---
                         tělesná výchova: II.A, VI.A, VII.A, VIII.B
                         občanská výchova: VI.A, VI.B, VII.B
                         výchova ke zdraví: VI.A, VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.
                                                
           Kontakt: mazanec@skoladvory.cz • Mesnerová Helena, Mgr.
            Třídnictví:  VI.A
                          matematika: 
VI.A,
VIII.A, IX.
                          
            Kontakt: mesnerova@skoladvory.cz
 

 • Neč Petr, Mgr.
            Třídnictví:  VIII.C
                          český jazyk: VI.A, VIII. C
                          dějepis: VI.B, VII.B, VIII.C        
                          
            Kontakt: nec@skoladvory.cz
 

 • Nyklasová Lucie, Mgr.
            Třídnictví:  II.A
                             výtvarná výchova: IV., VI.A, VII.B,

            Kontakt: nyklasova@skoladvory.cz
 
 
 • Nedvědová Zuzana
             Třídnictví: 0.
                
             Kontakt:  nedvedova@skoladvory.cz

    
 • Preňková Leona, Mgr.
            Třídnictví:  II.B
                             anglický jazyk: II.A

            Kontakt: prenkova@skoladvory.cz


 • Raidlová Olga, Mgr.  
            Třídnictví: ---
                           matematika:  VII.A, VIII.B, VIII.C
                           fyzika: VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B
                          
             Kontakt: raidlova@skoladvory.cz
 


 • Schützeová Radka, Mgr.
              Třídnictví:  I.tř.
                           tělesná výchova: VI.A

             Kontakt: schutzeova@skoladvory.cz
 
 
 • Svobodová Petra, Mgr.
              Třídnictví:  ---
                          člověk a jeho svět: V.B
                          matematika: V.B
                          výtvarná výchova: III.B  
                          zástupkyně ředitele                

             Kontakt: svobodova@skoladvory.cz
 
 
 • Šimůnková Zora, Mgr.
              Třídnictví: V.A
                          tělesná výchova: III.B

             Kontakt: simunkova@skoladvory.cz


 • Uttl Libor, Mgr.
            Třídnictví:  ---
                          chemie: VIII.A, VIII.B, VIII.C, 
IX.
                          fyzika: 
VI.A, VI.B, VIII.C, IX.
                          dějepis: VIII.A, VIII.B                         
                          přírodopis: IX.
                          matematicko fyzikální praktika: VI.B

             Kontakt: uttl@skoladvory.cz


 • Uttlová Eva, Mgr.
              Třídnictví:  IV.tř.
                           tělesná výchova: II.B
                                                        
             Kontakt: uttlova@skoladvory.cz
 

 • Vlnatá Daniela, Mgr.
            Třídnictví:  VI.B
                           český jazyk: VI.B, VII.B, VIII.A
, IX.
                           občanská výchova: 
VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.

             Kontakt: vlnata@skoladvory.cz
 

 
 • Vymazalová Barbora, Mgr.
              Třídnictví:  VII.A
                           výtvarná výchova: VI.B, VII.A, VIII.A, VIII.B, VIII.C
                           dějepis: VI.A, VII.A, IX.
                           občanská výchova: VII.A,
                           praktické činnosti: V.A, V.B, VI.A, VII.A, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.
            
             Kontakt: vymazalova@skoladvory.cz


 • Wolf Pavel, Mgr.
              Třídnictví:  VIII.A
                          zeměpis: VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.
                          informatika: V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.B
                          koordinátor ICT

             Kontakt: wolf@skoladvory.cz
 
 
 • Zemanová Bedřiška, Mgr.
              Třídnictví:  III.B
                          reedukace: VI.A, VII.A 

             Kontakt: zemanova@skoladvory.cz

Comments