Organizace školního roku 2017/18


Roční organizační plán pro školní rok 2016/17


I. Hlavní úkoly a priority školy:

Zcela přirozenou prioritou  je zajištění úrovně vzdělávacích požadavků  kladených na žáky na různých částech spektra jejich schopností a dovedností.

Jedním z úkolů pro tento rok je zefektivnění využívání hodnocení žáků. Nemělo by působit pouze jako “kontrola naučeného”, ale hlavně jako nástroj motivace.  

Pro školní rok 2016/17 nám byly schváleny celkem čtyři speciální třídy. Jednu v 6. ročníku, dvě v 7. ročníku a poprvé i na I. stupni ve 4. ročníku.

Pro rodiče dětí na I.stupni bude v novém roce velkou změnou zavedení elektronických žákovských knížek, které jim přinesou lepší informovanost a přehled o výsledcích jejich dětí. I rodiče 1. - 5. ročníku budou mít přístup především z počítačů, ale také z chytrých telefonů díky příslušné aplikaci, kterou si budou moci stáhnout.

Významné změny nastaly ve školské legislativě a my na ně musíme reagovat. Hlavní oblastí změn je péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. V odborných kruzích, ale i v médiích tolik probíraná “inkluze” nás nutí k řadě změnám.

Dále se chystáme podat žádost na další projekty z EU - jednak opět tzv. šablony a dále projekt, který by nám měl přinést novou, moderními technologiemi nabitou, učebnu cizích jazyků.

Také letos se budeme snažit zajistit ve škole bezpečné prostředí, kde každé z dětí ví, že zde najde pomocnou ruku. Problémy mohou vzniknout, tomu nelze zabránit, ale víme, že je umíme zvládnout.

I nadále pro nás zůstává v tomto ohledu hlavním heslem - “Vlídná důslednost”.

V personální oblasti dochází k několika změnám. V 1.B máme novou paní učitelku Konečnou, na 2. stupni paní Vymazalovou. Posilou do družiny je paní Matušková. Paní Burkertová je novou asistentkou v 7.B.

Neméně důležitá změna se odehrála i na postu vedoucí školní jídelny, který zaujala paní Molčanová.

Budova školy je na nový rok pěkně připravena. Během prázdnin byla vymalována větší část vnitřních prostor. Taká jsme vyměnili podlahovou krytinu v přízemí a několika učebnách.


I. Personální zabezpeční

1. Vedení školy, další funkce

Ředitel školy

Mgr. Jiří Kopárek

Zástupce ředitele

Mgr. Petra Svobodová

Výchovný poradce

Mgr. Marcela Čapková

Koordinátor tvorby Švp

Mgr. Petra Svobodová

Koordinátor ICT

Mgr. Pavel Wolf

Metodik primární prevence

Mgr. Yvona Růžičková

Metodik EVVO

Bc. Jiří Kollarov


2. Třídy a třídní učitelé


Třída

Třídní učitel

Počet žáků

0.

R.Pruská

13

I.A

L. Nyklasová

19

I.B

I. Konečná

15

II.A

L. Landsfeldová

18

II.B

B. Zemanová

18

III. tř.

E. Uttlová

28

IV.A

Z. Šimůnková

10

IV.B

Y. Růžičková

19

V.A

E. Nováková

21

V.B

R. Schützeová

16

VI.A

B. Vymazalová

10

VI.B

M. Bačová

20

VII.A

P. Wolf

10

VII.B

M. Čapková

12

VII.C

P. Neč

21

VIII. tř.

E. Achaladze

12

IX.A

I. Mertlová

13

IX.B

P. Valenz

18


Počty žáků jsou platné k zahájení školního roku.Další učitelé a pedagogičtí pracovníci


 Ma, Fy,  – Mgr. Olga Raidlová                             Ch, F, Nj, Pč – Ing. Milan Růžička                 Aj - Mgr. Eva Kozáková

    

Asistenti pedagogů:

Jana Štěpková, Diana Pažitková, Václav Erben, Blanka Henzlová, Veronika Burkertová.


3. Rozdělení kabinetů, zodpovědnost za učebny


Učitel

Kabinet

Učebna

P. Valenz

Český jazyk

IX.B

I.Mertlová

Matematika

IX.A

R. Pruská


0. tř

O. Raidlová

Fyzika


P. Wolf

Zeměpis, ICT

VII.A, ICT

R. Schützeová

I. stupeň

V. B

M. Bačová

Tv

VI.B

J. Kollarov

Hv, Př

Hv, Př

M. Růžička

Chemie, Pč

F a Ch

P. Neč

D, Audio, video

VII.C

E. Kozáková

E. Achaladze

Jazyky

Aj

VIII. tř

M. Čapková

Spec. ped.

VII.B

E. Uttlová

Evidence učebnic

III.tř


4. Družina


1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

R. Matoušková

E. Cabajová

D. Pažitková

S. Kašparová

26

30

28

30


5. oddělení

J.Štěpková

15


5. Školní knihovna


J. ŠtěpkováII. Časový přehled, termíny


1. Pedagogické rady a třídní schůzky


Pedagogická rada 1. čtvrtletí 15. listopadu 2016

Třídní schůzky 1. čtvrtletí        15. listopadu 2016


Pololetní pedagogická rada           24. ledna 2017


Pedagogická rada 3. čtvrtletí          11. dubna 2017

Třídní schůzky 3. čtvrtletí  11. dubna 2017

Pedagogická rada - závěrečná     čtvrtek 22. června 2017

* Tyto termíny jsou orientační.


2. Prázdniny, vysvědčení

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.


Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od pondělí 6.února do pátku 10. února 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna 2017.


Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.


Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.3. Zápis do první třídy pro š. rok 2016/17


???? - bude upřesněno v závislosti na změně příslušné vyhlášky.


4. Pravidelné akce


Den otevřených dveří                                              úterý    22. listopadu 2016

Ván. den                                                                  čtvrtek 22. prosince 2016

Exkurze do Weidenu                                                2. týden v prosinci 2016

Velikonoční sportovní den                           středa 12. dubna 2017

Rozloučení s absolventy školy                           čtvrtek 29. června 2017

Zahradní slavnost     červen 2017


5. Podle měsíčních plánů:


Jednodenní akce, exkurze, přednášky, kulturní akce, vycházky, sportovní, vědomostní a dovednostní soutěže, výlety.


V Karlových Varech dne 31.8.2016                                      …………………………………

                                                                                                    Mgr. Jiří Kopárek


         

Comments