Pasování na čtenáře a spaní ve škole

14. června byli pozváni prvňáčci do krajské knihovny, kde po splnění mnoha úkolů byli pohádkovým správcem Kolomajznou pasováni na čtenáře a ochránce knih.V předvečer tohoto slavnostního okamžiku se téměř všichni žáci I. A sešli ve škole, aby spolu strávili pestrý večer při hrách sportovních i naučných. Všichni také zvládli bobříka odvahy, což jasně stvrdili svým podpisem na listině. Nakonec se nám podařilo i usnout, ráno najít mezi haldami věcí ty své  a pak už nás čekala bohatá sladká snídaně. Moc děkuji maminkám, které nám napekly tolik dobrot, že jsme měli problém ráno vše zdolat a tak zůstalo i na odpolední svačinu. Ještě jednou děkuji! tř. uč.

Pasování na čtenáře


Spaní ve škola


Comments