Harmonogram - přihlášky SŠ - hlavní body

Harmonogram

·        podání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou nebo konzervatoří nejpozději do 30. 11. 2018

·        nejpozději do 20. 12. dostanou žáci 2 přihlášky „na nečisto“ od výchovné poradkyně Mgr. Miriam Velínské – vypíší 2 obory/ 2 školy, na které se budou hlásit a zkontrolují si všechny předtištěné údaje na přihláškách

·        nejpozději do 18. 1. vrátí žáci zkontrolované a vyplněné (zatím bez lékařské prohlídky!) přihlášky „na nečisto“ výchovné poradkyni Mgr. Miriam Velínské

·        31. 1. 2019 dostanou žáci (spolu s vysvědčením) od výchovné poradkyně kompletně vyplněné, zkontrolované a p. ředitelem potvrzené 2 přihlášky – pokud je povinná lékařská prohlídka, co nejdříve vyřídit – následně doručit na dotyčné školy

Nejpozději 1. 3. 2019 musí být přihlášky odevzdány na školách.

·         Zápisové lístky (úřední dokumenty s evidenčním číslem) – budou potvrzeny p. ředitelem k datu vydání vysvědčení 31. 1. 2018 a budou uloženy u třídních učitelů do doby, kdy budou žáci vědět, kam jsou přijati, poté si vyzvednou zápisový lístek (v případě potřeby lze zápisový lístek vyzvednout i dříve – po domluvě s třídním učitelem)


·        v případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na kariérovou poradkyni.

 Kariérová poradkyně: Mgr. Miriam Velínská

E-mail: velinska@skoladvory.cz

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Comments