Přijímací zkoušky 2016

Přijímačky  – jak dopadli naši deváťáci


Hned na začátek můžeme říci, že se našim deváťákům přijímačky vydařily. Všichni byli přijati na školy, kam si podali přihlášku, a velká většina i školu, kterou měla na 1. místě.

V letošním roce již podruhé proběhlo Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016. V praxi to znamená, že na všechny obory, které jsou zakončeny maturitní zkouškou, bylo v rámci přijímacího řízení nutné vykonat písemný didaktický test z českého jazyka a matematiky.

Každá ze středních škol si stanovila svá kritéria, do kterých zařadila právě i výsledky testů. Většinou výsledkům testů střední školy přiřadily 
váhu 50 – 60%.

Na rozdíl od známkového průměru jsou výsledky testů objektivně srovnatelné. V následujícím grafu je znázorněno porovnání průměrného výsledku našich deváťáků a všech žáků devátých tříd, kteří se testů zúčastnili.V obou případech, Českém jazyce i Matematice, je průměrný výsledek našich žáků podstatně vyšší, než je celkový průměr.

Z našeho pohledu se jedná o vynikající výsledek, který jasně vypovídá o tom, že v naší škole jsou žáci dobře připravováni a jsou v konkurenci schopni obstát.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že se jednalo o žáky ze třídy, která zůstala po I.stupni pohromadě. Na gymnázia či jiné školy jich po 5. třídě odešlo minimum. V případě tříd, kdy před nástupem do 6. třídy odejde 1/3 těch nejšikovnějších, je jasné, že výsledky tak dobré nebudou.

Uvedené výsledky považujeme za jasný signál pro rodiče, že jejich dětem se u nás dostane opravdu dobré péče.


Comments