Projekty - Školní a EU

Školní a předmětové projekty

Sazka Olympijský víceboj    VÍCE ZDEMatematické oříšky

        Od letošního října se rozběhla soutěž Matematické oříšky. Je určená pro žáky 3. až 6. ročníků, bude probíhat každý měsíc ve dvou kategoriích: 3. - 4. třída a 5. – 6. třída. Deset nejúspěšnějších řešitelů z každé kategorie bude vždy na konci měsíce zveřejněno na webových stránkách.

    V soutěži si žáci vyzkouší řešení netradičních úloh, které se objevují v mezinárodních matematických soutěžích, jako je např. Klokánek, Pythagoriáda nebo často ve SCIO testech, kterých se naši žáci pravidelně účastní. Věříme, že tyto úlohy přispějí k rozvoji logického myšlení a k rozvoji matematických představ. Netradiční typy úloh dávají prostor i žákům, kteří jsou v „tradiční“ matematice neúspěšní a poskytují žákovi zpětnou vazbu, neboť má možnost nezávislého ověření, zda a na jaké úrovni je schopen aplikovat své poznatky.

Čtenářská liga

         Hlavním cílem projektu je formou dlouhodobé soutěže podpořit čtenářské dovednosti žáků.

Osm kol je rozloženo do celého školního roku. Žáci mají vždy za úkol zpracovat aktuální pracovní list s článkem na zvolené téma. Plní zadané úkoly, čím prokazují své čtenářské dovednosti.

Garant projektu vyhodnocuje výsledky jednotlivců i tříd na I. i II.stupni školy pro každé kolo, ale i celkové průběžné výsledky

 Projekty v oblasti EV :

Od roku 2010 je škola zapojena do školního recyklačního projektu Recyklohraní pořádaného pod záštitou Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy. V rámci projektu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.

Od roku 2011 je škola zapojena do projektu Ekopolis. Cílem této deskové hry ,která je určena žákům 2.stupně základních škol je přivést hráče (děti) k zamyšlení nad základními principy fungování určitého území. Vzhledem ke svému zaměření napomáhá hra realizovat na škole průřezové témata v oblasti Environmentální výchovy , Člověk a příroda , Člověk a společnost a Výchova k občanství.

Pravidelně jednou za 2 roky pořádáme týdenní ekologicko-přírodopisný pobyt v ekocentra Chaloupky na Vysočině. Profesionálně připravené výukové programy prohloubí znalosti žáků v mnoha přírodovědných oblastech.

V roce 2010 se začínal na škole rozvíjet projekt ,,Zvíře ve škole“. Cílem tohoto projektu je zaujmout žáky při výuce chováním  a následnou péčí o domácí  mazlíčky . Od září 2012 již máme k dispozici samostatnou místnost, kde probíhá též výuka Zookroužku. V současné době chováme v Zookoutku  11 zvířátek (agama vousatá, chameleon jemenský, morče domácí, leguán zelený,  džungarský  a syrský křeček, andulka vlnkovaná, osmák degu, pískomil mongolský, kardinál červený, gekončík noční).

Etiketa

Již třetím rokem se naši žáci učí společenskému chování. Obsahem je výchova ke správnému chování ve škole, doma i v dopravních prostředcích, výchova k pomoci starým lidem. Činnosti rojektu probíhají vždy první týden v měsíci, kdy žáci hovoří s vyučujícími na dané téma, které si posléze prakticky vyzkouší v hodinách Občanské výchovy.


EU Projekty
Podřízené stránky (2): Čtenářské dovednosti Podpora a prevence
Comments