Šatny, šatny, šatny...

Dobrý den všem rodičům.

Na začátek zopakuji důvody, které nás vedly ke změně režimu přístupu do budovy školy.

Již delší dobu před změnou jsme zvažovali možnosti, jak lépe zajistit školu a tedy hlavně bezpečnost žáků. Události ve střední škole ve Žďáru a následná šetření na školách o jejich systému zabezpečení byly jen poslední kapkou.

Vzhledem k prostorovým dispozicím jsme měli dva hlavní problémy.

·         Prvním byl samotný fakt, že nebylo pro nikoho zvenku těžké vejít do budovy školy a kamkoliv dojít. Mimo prostor šatem sice bylo pravděpodobnější, že ho někdo osloví s otázkou, co potřebuje či koho hledá, ale spolehnout jsme se na to nemohli.

Šlo tedy o to, jak zajistit kontrolu nad všemi, kdo do školy přicházejí.

·       Druhým byl celý prostor u šaten, kam se mohl v různých denních dobách dostat vlastně kdokoliv a úplně bez možnosti kontroly, zda má vůbec důvod být v budově. Zde se jedná o prostor, kde se volně pohybují děti, a to i ty nejmenší a ne vždy bylo možné zajistit, aby byl přítomen pracovník školy. Několikrát během dne zde docházelo ke „srocení davu“, kde opravdu nebylo možné zajistit vlastně vůbec nic.

Museli jsme zajistit, aby se nepřekrýval prostor, kam může kdokoliv, s prostorem, kde se mohou volně pohybovat děti, aby se zde nemohly děti potkávat s pro ně cizími dospělými.

A problémové situace zde vznikly:

·         Několikrát jsme nalezli zcela cizího, velmi pochybně vyhlížejícího člověka na žákovském WC….

·     Několikrát se přiřítil rozlícený rodič a chtěl si „něco“ vyřídit s některým žákem. Bohužel jednomu se to i podařilo. Ke slovnímu napadení dětí cizím rodičem pak došlo i přímo v šatně při oblékání dětí prvního stupně. Jsem přesvědčen, že kdyby se to stalo dítěti některého z rodičů, kteří se nyní vyjadřují proti zavedené změně, velmi ostře by zaútočili na školu, jak to, že nezabezpečíme jejich dítě!!!

·         Docházelo ke krádežím v šatnách.

Z toho vyplynula nutná opatření:

·         Zřízení místa vrátného – máme nyní přehled o všech příchozích.

·         Oddělení prostoru šaten od místa, kde se příchozí hlásí a případně rodiče čekají.

Zavedená opatření nebudeme rušit, ale domluvili jsme se na určitém zmírnění, a to především s rodiči prvňáků. Když bude vážný důvod nečekat na dítě u vchodu, rodiče o tom informují vrátnou a mohou jít vyřešit, co potřebují. Zde je však nezbytné, aby se to „nezvrhlo“ a všichni stále každý den nutně museli do šatny dohlédnout na potomka. Pak bychom byli tam, kde před tím a museli být opět zcela striktní. Víme, že vše záleží na zodpovědném a vstřícném vzájemném jednání.

V případě potřeby projednat něco s učitelkou či vychovatelkou je jasné, že rodiče půjdou po nahlášení vrátné dovnitř, kolikrát denně bude potřeba.

S rodiči prvňáků jsme se na třídních schůzkách dále domluvili, že paní vrátná bude dohlížet na děti, které budou v šatnách při odchodu z družiny tak, aby byly pod dohledem a ona mohla reagovat na možné problémy například s hledáním věcí atd.

Plně si uvědomujeme, že jsme tím určitě zvětšili mezeru mezi rodiči a námi a opravdu nás to mrzí. Riziko vzniku závažných následků je však příliš velké a musíme udělat ústupky od ideálního stavu.

Na závěr chci všechny ujistit, že se nenudíme a nevymýšlíme, jak rodičům znepříjemnit život. Veškerá naše činnost má společný jmenovatel – zájem dětí.

 

Pokud zde někdo z Vás nenalezl odpovědi, které očekával, nebo by chtěl ještě k této záležitosti něco dodat, určitě se na mě ve škole obraťte nebo napište na email koparek@skoladvory.cz.

 

Jiří Kopárek, ředitel školy

Comments