Školanda V.tř

Turistický kurz ( školanda) – Skryje u Rakovníka č.p. 100 ( č. tel. 313 55 224)

Termín:  12. – 17.5.

Odjezd:  12.5. ve 14,00 hod. od školy

Příjezd:  17.5. okolo 14,30 hod. ke škole

Cena:  2 000Kč

Doklady:  přihláška a souhlas s účastí na akci – vraťte podepsanou obratem

                   kartička pojištěnce – kopie, dodat co nejdříve

                   záznam o preventivní prohlídce nebo potvrzení způsobilosti zúčastnit se – co nejdříve

                   prohlášení zákonných zástupců – u autobusu při odjezdu

ĉ
Jiří Kopárek,
4. 5. 2013 10:09
ĉ
Jiří Kopárek,
4. 5. 2013 10:10
Comments