Školní metodik prevence

Řešení problémů dětí věnujeme ve škole velké množství času. Abychom předcházeli vzniku konfliktů a dalších problémů, klademe velký důraz  na prevenci, organizujeme různé akce pro děti, projektové dny, rozšiřujeme nabídku kroužků, které děti mohou navštěvovat. Samotným dětem doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. Ovšem ne ve všech případech děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily někomu ve škole. Prosíme Vás proto o pomoc a spolupráci. Spolupráce s rodiči je pro nás ve většině případů velice důležitá. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo přímo na mne, školního metodika prevence, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé naší školy. Vaše informace budeme brát velmi vážně a situaci budeme rychle vyřešit.

Nejčastější problémy řešené ve školách podrobněji

Comments