Školská rada vyhlášení voleb

Rozhodnutí o termínu voleb do ŠR a jmenování volební komise - rodiče

V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a Volebním řádem školských rad při školách zřizovaných Městem Karlovy Vary stanovuji termín mimořádných voleb zástupců rodičů žáků školy ve školské radě při ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvkové organizaci na týden od 12.1. do 16.1.2015.

Volební lístky budou předány rodičům prostřednictvím žáků v pondělí 12.1.  

Odevzdávat je mohou do pátku 16.1.  14,00 hod.

 

Pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky jmenuji komisi ve složení:

·       Jiří Kopárek – ředitel školy

·       Marcela Čapková – výchovný poradce

·       Monika Žaliová – sekretářka školy

 

V Karlových Varech dne 9.1.2015                                            Mgr. Jiří Kopárek, ředitel školy                                                                                                                          


Rozhodnutí o termínu voleb do ŠR a jmenování volební komise

V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a Volebním řádem školských rad při školách zřizovaných Městem Karlovy Vary stanovuji termín mimořádných voleb zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě při ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvkové organizaci na 20.1.2015 v době 14,00 - 15,00 hod. v budově školy v sekretariátu školy.

Pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky stanovuji komisi ve složení:

·       Jiří Kopárek – ředitel školy

·       Monika Žaliová – nepedagogický pracovník

·       Josef Koster  – nepedagogický pracovník


V     Karlových Varech dne 9.1.2015                                            Mgr. Jiří Kopárek, ředitel školy     

Comments